Författningar

Kammarkollegiets författningssamling, KAMFS, innehåller de föreskrifter som kollegiet har beslutat och som ska kungöras enligt lagen om kungörande av lagar och andra författningar.

Kammarkollegiets författningssamling utnyttjas även av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) och Trafikanalys (Trafa) för föreskrifter och allmänna råd som dessa myndigheter beslutar om. Författningssamlingen har också utnyttjats av Statens institut för kommunikationsanalys (Sika). Den myndigheten lades ned den 1 april 2010.

Hitta rätt föreskrift

Kammarkollegiets föreskrifter är sorterade i årtalsordning med det senaste året överst.

Föreskrifter beslutade av FMI publiceras på inspektionens webbsida. För föreskrifter beslutade av Trafa och av Sika hänvisas till Trafas webbsida.

Dokument och blanketter

Dokument och blanketter
NamnKAM-nrÖppna
Förteckning gällande författningar 2017-01-01.pdfDnr 1.2-9477-16
KAMFS 2016:4 Kammarkollegiets tolkföreskrifter 2017.pdfKAMFS 2016:4
KAMFS 2004:1 Kammarkollegiets tolkföreskrifter (PDF, 18.05 KB).pdfKAMFS 2004:1
KAMFS 2016:5 Kammarkollegiets translatorsföreskrifter 2017.pdfKAMFS 2016:5
KAMFS 1994:2 Kammarkollegiets translatorsföreskrifter (PDF 17.8 KB).pdfKAMFS 1994:2
KAMFS 2016:6 Ändring i föreskrifterna om register över utbildade tolkar.pdfKAMFS 2016:6
KAMFS 2015:5 Kammarkollegiets föreskrifter om register över utbildade tolkar.pdfKAMFS 2015:5
KAMFS 2016:3 Ersättningsbelopp för gravsättning 2017-2021.pdfKAMFS 2016:3
KAMFS 2016:2 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssats för begravningsavgift för 2017.pdfKAMFS 2016:2
KAMFS 2015:4 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift.pdfKAMFS 2015:4
KAMFS 2015:2 Föreskrifter om begravningsclearing 2016.pdfKAMFS 2015:2
KAMFS 2014:3 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift (PDF, 239.48 KB).pdfKAMFS 2014:3
KAMFS 2014:2 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing (PDF 163.33 KB).pdfKAMFS 2014:2
KAMFS 2013:7 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift (PDF, 118.41 KB).pdfKAMFS 2013:7
KAMFS 2013:6 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing 2014 (PDF, 1.56 MB).pdfKAMFS 2013:6
KAMFS 2012:6 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2013 (PDF, 241.5 KB).pdfKAMFS 2012:6
KAMFS 2012:5 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing 2013 (PDF, 173.55 KB).pdfKAMFS 2012:5
KAMFS 2011:6 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2012 (PDF, 248.83 KB).pdfKAMFS 2011:6
KAMFS 2011:1 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing 2012.pdfKAMFS 2011:1
KAMFS 2010:2 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2011.pdfKAMFS 2010:2
KAMFS 2010:1 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing 2011 (PDF, 89.15 KB).pdfKAMFS 2010:1
KAMFS 2009:4 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2010 (PDF, 215.53 KB).pdfKAMFS 2009:4
KAMFS 2009:3 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing år 2010 (PDF, 136.5 KB).pdfKAMFS 2009:3
KAMFS 2009:1 Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till statistik.pdfKAMFS 2009:1
KAMFS 2008:11 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2009 (PDF, 305.19 KB).pdfKAMFS 2008:11
KAMFS 2008:7 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing år 2009 (PDF, 27 KB).pdfKAMFS 2008:7
KAMFS 2007:3 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2008 (PDF, 100 KB).pdfKAMFS 2007:3
KAMFS 2007:2 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing år 2008 (PDF, 48.61 KB).pdfKAMFS 2007:2
KAMFS 2006:3 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2007 (PDF, 94.08).pdfKAMFS 2006:3
KAMFS 2006:2 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing år 2007.pdfKAMFS 2006:2
KAMFS 2006:1 Kammarkollegiets föreskrifter om hantering av statliga fordringar (PDF, 18.83 KB).pdfKAMFS 2006:1
KAMFS 2005:2 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2006 (PDF, 157 KB).pdfKAMFS 2005:2
KAMFS 2005:1 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing år 2006 (PDF, 88.16 KB).pdfKAMFS 2005:1
KAMFS 2004:5 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2005 (PDF, 159.28 KB).pdfKAMFS 2004:5
KAMFS 2004:3 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing år 2005 (PDF, 19.64 KB).pdfKAMFS 2004:3
KAMFS 2003:4 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2004 (PDF, 57.66 KB).pdfKAMFS 2003:4
KAMFS 2004:2 Kammarkollegiets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (PDF, 13.15 KB).pdfKAMFS 2004:2
KAMFS 2003:2 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing år 2004 (PDF, 17.38 KB).pdfKAMFS 2003:2
KAMFS 2002:2 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2003 (PDF, 17.49 KB).pdfKAMFS 2002:2
KAMFS 2002:1 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing år 2003 (PDF, 17.49 KB).pdfKAMFS 2002:1
KAMFS 2001:9 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2002 (PDF, 56.52 KB).pdfKAMFS 2001:9
KAMFS 2001:2 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing år 2002 (PDF, 17.38 KB).pdfKAMFS 2001:2
KAMFS 2001:1 Kammarkollegiets föreskrifter om avgift vid registrering av trossamfund (PDF, 17.99 KB).pdfKAMFS 2001:1
KAMFS 2000:3 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftsatser för begravningsavgift 2001 (PDF, 62.72 KB) .pdfKAMFS 2000:3
08 mars 2017