Inkasso

Inkassoverksamheten på Kammarkollegiet driver in fordringar på uppdrag av statliga myndigheter. Vi vill ge god service både åt våra uppdragsgivare och åt den som har en skuld.
Inkasso - vill få betalt
För statliga myndigheter som vill driva in en fordran. Här kan ni läsa mer om Kammarkollegiets fordringstjänst.
Inkasso - vill betala
För dig som har fått ett inkassobrev och vill betala din skuld till myndigheten. Här kan du få mer uppgifter om din skuld.