Statens inköpcentral

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral upphandlar och förvaltar ramavtal för andra statliga myndigheter. Ramavtal inom IT och telekommunikation kan även kommuner och landsting ansluta sig till.

Syftet är att effektivisera offentliga upphandlingar genom att minska myndigheternas administrativa kostnader för upphandling och skapa ekonomiskt mer förmånliga villkor.

En stab och fyra enheter

Statens inköpscentral består av en stabsfunktion och fyra enheter:

  • enheten för IT-upphandling
  • enheten för upphandling av varor och tjänster
  • enheten för ramavtalsförvaltning
  • enheten för upphandlings- och avtalsjuridik.

Avropa.se

På avropa.se kan du läsa mer om hur Statens inköpscentral upphandlar och förvaltar ramavtal. Där får du också praktisk vägledning om hur du genomför avrop.