Statens inköpscentral

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har som uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Inom IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen.

Vi upphandlar varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller till stora värden. Genom att samordna myndigheternas upphandlingar bidrar vi till tidsbesparingar och förmånligare villkor. Därmed sparar vi pengar åt skattebetalarna. 

En stab och fyra enheter

Statens inköpscentral består av en stabsfunktion och fyra enheter:

  • enheten för IT-upphandling

  • enheten för upphandling av varor och tjänster

  • enheten för ramavtalsförvaltning

  • enheten för upphandlings- och avtalsjuridik.

Avropa.se

www.avropa.se kan du läsa mer om hur Statens inköpscentral upphandlar och förvaltar ramavtal. Där får du också praktisk vägledning om hur du som myndighet genomför avrop, respektive hur du blir ramavtalsleverantör till Statens inköpscentral.