Har du vad som krävs för att bli auktoriserad tolk?

Läs mer

Tolkar och översättare

Kammarkollegiet auktoriserar tolkar och översättare för att tillgodose samhällets behov av kompetenta tolkar och översättare som bidrar till ökad rättssäkerhet. För att bli auktoriserad måste du genomgå auktorisationsprovet, vilket är ett kvalificerat yrkesprov för dig som tolk eller översättare.

Observera att Kammarkollegiet inte förmedlar några tolk- eller översättningsuppdrag. Använd vår sökfunktion för att hitta eller kontrollera om en tolk eller översättare som är auktoriserad.

Sök auktoriserad översättare

Sök auktoriserad översättare

Det finns auktoriserade översättare från 31 språk till svenska och från svenska till 28 språk.

Sök auktoriserad tolk

Sök auktoriserad tolk

Det finns auktoriserade tolkar i 37 språk. I vissa språk finns det tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk och rättstolk.

Sök grundutbildad tolk

Sök grundutbildad tolk

På tolkregistret.se hittar du tolkar som har genomgått grundutbildning inom folkbildningen.

Så går tolkprovet till

Så går tolkprovet till

Tolkprovet består av ett skriftligt och ett muntligt prov.

Så går översättarprovet till

Så går översättarprovet till

Provet för översättare består av tre texter.

Om auktorisation

Om auktorisation

Regler och föreskrifter som reglerar auktorisationen.

Ansök om auktorisation

Ansök om auktorisation

Här fyller du i ansökan till auktorisationsprovet. Du kan även ansöka om förnyelse av din auktorisation.

Nyheter

Kammarkollegiets språkexpert får Svenska Akademiens tolkningspris

Maiping Chen, mångårig språkexpert vid Kammarkollegiets auktorisationsprov för tolkar och översättare i kinesiska, har tilldelats Svenska Akademiens tolkningspris för år 2015.

Kammarkollegiets språkexpert får Svenska Akademiens tolkningspris