Upphandlingsstödet flyttade till Konkurrensverket

Den 1 mars 2014 fördes Kammarkollegiets Upphandlingsstöd över till Konkurrensverket, enligt beslut från Regeringen om att samla all den upphandlingsstödjande verksamheten på en myndighet.

Webbplatsen upphandlingsstöd.se kommer att finnas kvar även framöver, för dig som vill komma åt Upphandlingsstödets tidigare information och publicerade vägledningar. Alla kommande nyheter och nytt material från den upphandlingsstödjande verksamheten kommer dock framöver att publiceras på Konkurrensverkets webbplats.

Frågor om offentlig upphandling

Upphandlingsstödets helpdeskfunktion övergår till Konkurrensverket och har du frågor om offentlig upphandling kontaktar du från och med den 1 mars Konkurrensverket.

Telefon: 08-700 16 00, måndag-fredag under kontorstid.
E-post: konkurrensverket@kkv.se

Vill du fortsätta följa nyheter från upphandlingsstödet rekommenderar vi att du anmäler dig till Konkurrensverket nyhetsbrev om upphandling. Anmäl dig här