Sök tolk i vårt register

Här kan du söka efter en auktoriserad tolk eller en utbildad tolk. Observera att vi på Kammarkollegiet inte förmedlar några tolktjänster. Du kontaktar själv tolken som du vill anlita.

Till dig som arbetar på en statlig myndighet

Skillnad mellan utbildad och auktoriserad tolk

En auktoriserad tolk har genomgått ett kvalificerat yrkesprov och står under tillsyn av Kammarkollegiet. I vissa språk finns det auktoriserade tolkar med speciell kompetens som rättstolk och sjukvårdstolk.

En utbildad tolk har genomgått en sammanhållen tolkutbildning på universitet eller inom folkbildningen med stöd från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Förkortningar för olika kompetensnivåer

Vi på Kammarkollegiet och Domstolsverket delar in tolkar på det här sättet:

RT – av Kammarkollegiet auktoriserad tolk med bevis om speciell kompetens som rättstolk

ST – av Kammarkollegiet auktoriserad tolk med bevis om speciell kompetens som sjukvårdstolk

AT – av Kammarkollegiet auktoriserad tolk

UT – av Kammarkollegiet registrerad utbildad tolk

ÖT – övriga tolkar (ingår inte i vårt register)

Välj språk
Välj kompetenser
Hela Sverige
Välj språk, kompetens eller område ovan för att söka
Your Europe Logotype
Help us improve