Statsbidrag till kommuner med anledning av Covid-19

Regeringen har beslutat att betala ut bidrag till kommuner med anledning av Covid-19. Besluten avser smittskyddsåtgärder på serveringsställen samt att motverka konsekvenser av isolering för äldre.

För båda besluten ska rekvisitionerna vara digitalt signerade alternativt underskrivna och scannade. Rekvisitionerna skickas till bidrag@kammarkollegiet.se senast den 30 september. Kammarkollegiet betalar ut medlen under oktober månad.

Om det BG-/PG-nummer ni anger inte finns på Bankgirots hemsida eller på Plusgirots hemsida så behöver vi ett vidimerat kontoutdrag från banken där bankens namn, kommunens namn och kontonummer framgår. Kontoutdraget skickas tillsammans med rekvisitionsblanketten till bidrag@kammarkollegiet.se

Här hittar du rekvisitionsblankettenWord

Regeringens beslut om utbetalning av medel till kommuner, regioner och länsstyrelser för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställenPDF

Regeringens beslut om utbetalning av medel till kommunerna för att bidra till att motverka konsekvenserna av isolering för äldre med anledning av spridningen av covid-19.PDF

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-08-31