Sista ansökningsdag till auktorisationsprov med specialisering

30 apr 2019

Under tiden 1-30 april kan du som är auktoriserad tolk söka till prov för specialisering som sjukvårdstolk och rättstolk. Proven anordnas i september 2019. Närmare besked om datum meddelas iniom kort.

Anmälan: anmäl senast 30 apr 2019

Proven för specialisering genomförs på tre orter:

  • Göteborg
  • Lund
  • Stockholm

Ansökan

Ansökan är öppen 1-30 april 2019.

Ta reda på hur du kan förbereda dig inför provet och hur du söker.

Sök till provet i rättstolkning

Sök till provet i sjukvårdstolkning