Sista dag att betala tillbaka anonymt bidrag

31 mar 2019

Om du som politiker eller företrädare för en politisk verkamhet fått ett anonymt bidrag som du inte får ta emot ska du återbetala det til givaren senast tre månader efter ett avslutat räkenskapsår. Sista dagen att återbetala är den 31 mars. Om det inte är möjligt, ska du göra en inbetalning till oss.