Sista dag att lämna in en intäktsredovisning

1 jul 2019

Politiker och företrädare för politiska partier och sidoorganisationer ska senast den 1 juli skicka in en intäktsredovisning för det avslutade räkenskapsåret.