Sista ansökan till prov för speciell kompetens som tolk

31 okt 2019

Under tiden 1-31 oktober 2019 kan du som är auktoriserad tolk söka till prov för speciell kompetens som sjukvårdstolk och/eller rättstolk. Proven äger rum våren 2020. Datum meddelas under hösten.

Anmälan: anmäl senast 31 okt 2019

Förbered dig innan du skickar in ansökan

Auktorisationsprovet för rätts- respektive sjukvårdstolkar är uppbyggt i två steg:

  1. Först testas dina kunskaper inom juridik respektive hälso- och sjukvård i ett skriftligt prov (realia och terminologi).
  2. Om du klarar det skriftliga provet kallas du till det muntliga. Där testas dina praktiska färdigheter i form av rollspel.

Innan du skickar in din ansökan rekommenderar vi att du förbereder dig.

Förbered dig inför provet för speciell kompetens

Lästips inför provet

Mer om ansökan till provet för speciell kompetens som sjukvårdstolk

Mer om ansökan till provet för speciell kompetens som rättstolk

Ansökan

Ansökan är öppen 1-31 oktober 2019.