Informationsträff i Göteborg om det nya översättarprovet

5 nov 2019

Nu har du möjlighet att få veta mer om auktorisationsprovet för översättare. Kammarkollegiet bjuder in till informationsträff i Göteborg.

Plats: Göteborgs universitet, Sal L100 (Humanisten)

Kammarkollegiet anordnar varje år auktorisationsprov för översättare. Som auktoriserad översättare arbetar du i huvudsak gentemot det offentliga Sverige och dess behov av kvalitetsöversättningar. Som uppdragsgivare kan du ha myndigheter, kommuner men även privatpersoner.

Under 2020 kommer auktorisationsprovet få nytt format och innehåll. Det innebär bland annat att provet får två delprov (del 1 på våren och del 2 på hösten) och att internet tillåts under översättningsdelen. Passa på att ställa dina frågor till oss på Kammarkollegiet!

På träffen vår du veta mer om:

  • Vad det innebär att vara auktoriserad
  • Vad en auktoriserad översättare behöver kunna
  • Hur provet går till
  • Hur du förbereder dig på bästa sätt
  • Hur du ansöker till provet 2020

Tid och plats
5 november klockan 13.00-15.00
Sal L100 (Humanisten)
Göteborgs universitet

Vi bjuder på enklare förtäring.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på tot@kammarkollegiet.se

Välkomna!

Vi har tagit emot max antal anmälningar till informationsträffen i Göteborg. Anmälan är därför stängd. Alla som redan har anmält sig har fått en plats.