Auktorisationsprov för rättstolkar

12 feb 2020

Onsdagen 12 februari är det dags för auktorisationsprov för rättstolkar. Här hittar du information om vilka orter, tider, adresser och lokaler där provet genomförs.

Tider för proven 12 februari

Prov för speciell kompetens som rättstolk
Klockan 14.00-17.00

Adresser och lokaler för proven 12 februari

Stockholm: Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, MC115+UB717, Flemingsberg

Göteborg:
Göteborgs universitets skrivsal, Viktoriagatan 30

Lund:
Lunds universitet, Sölvegatan 20 MA8, Annexet.

Linköping:
Linköpings universitet, Campus Valla, Olaus Magnus väg 37 B TER4, Hus
Terra.

Sundsvall:
Mittuniversitetet, Campus Sundsvall, Holmgatan 10, M209.