Denna mall är en databärare för RIO. Nedan visas metadatafält och dess värde för nuvarande sida

Namn:

Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet

Id:

16215064

Organisationsnummer:

857206-9972

Adress:

Doktor Allards Gata 4B

Postnummer:

413 23

Postadress:

Göteborg

Status:

2