Denna mall är en databärare för RIO. Nedan visas metadatafält och dess värde för nuvarande sida

Namn:

Ingseredsstiftelsen

Id:

16217387

Organisationsnummer:

865000-0808

Adress:

Stigbergsliden 6

Postnummer:

414 63

Postadress:

Göteborg

Status:

2