Denna mall är en databärare för RIO. Nedan visas metadatafält och dess värde för nuvarande sida

Namn:

Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

Id:

16224937

Organisationsnummer:

857200-6313

Adress:

Box 2542

Postnummer:

403 17

Postadress:

Göteborg

Status:

2