Denna mall är en databärare för RIO. Nedan visas metadatafält och dess värde för nuvarande sida

Namn:

Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Id:

16230794

Organisationsnummer:

802426-0195

Adress:

Stigbergsliden 6

Postnummer:

414 63

Postadress:

Göteborg

Status:

2