Denna mall är en databärare för RIO. Nedan visas metadatafält och dess värde för nuvarande sida

Namn:

Uppsala Stadsmission

Id:

16235221

Organisationsnummer:

802464-0065

Adress:

Sysslomansgatan 8 3Tr

Postnummer:

75311

Postadress:

Uppsala

Status:

2