Denna mall är en databärare för RIO. Nedan visas metadatafält och dess värde för nuvarande sida

Namn:

Ideella föreningen Skyddsvärnet-anno 1910 med firma Skyddsvärnet-anno 1910

Id:

16236119

Organisationsnummer:

802003-0832

Adress:

Hornsgatan 123nb

Postnummer:

11728

Postadress:

Stockholm

Status:

2