Denna mall är en databärare för RIO. Nedan visas metadatafält och dess värde för nuvarande sida

Namn:

STIFTELSEN GYLLENKROKEN

Id:

16241203

Organisationsnummer:

857206-9915

Adress:

Garverigatan 2

Postnummer:

416 64

Postadress:

Göteborg

Status:

2