Denna mall är en databärare för RIO. Nedan visas metadatafält och dess värde för nuvarande sida

Namn:

STIFTELSEN BERÄTTARMINISTERIET

Id:

16259132

Organisationsnummer:

802426-7042

Adress:

Drottninggatan 120

Postnummer:

113 60

Postadress:

Stockholm

Status:

2