Denna mall är en databärare för RIO. Nedan visas metadatafält och dess värde för nuvarande sida

Namn:

STIFTELSEN STOCKHOLMS SJUKHEM

Id:

16308744

Organisationsnummer:

802002-9818

Adress:

Box 12230

Postnummer:

102 26

Postadress:

Stockholm

Status:

2