Denna mall är en databärare för RIO. Nedan visas metadatafält och dess värde för nuvarande sida

Namn:

Konsortiet VU Ekonomisk förening

Id:

16338579

Organisationsnummer:

769610-8971

Adress:

Fiskhamnsgatan 41 D

Postnummer:

41458

Postadress:

GÖTEBORG

Status:

2