Denna mall är en databärare för RIO. Nedan visas metadatafält och dess värde för nuvarande sida

Namn:

Stiftelsen Änggårdens Hospice

Id:

16484917

Organisationsnummer:

857501-4595

Adress:

Skepparevägen 2

Postnummer:

436 50

Postadress:

Hovås

Status:

2