Denna mall är en databärare för RIO. Nedan visas metadatafält och dess värde för nuvarande sida

Namn:

ERICASTIFTELSEN

Id:

16530948

Organisationsnummer:

802005-8841

Adress:

Odengatan 9

Postnummer:

114 24

Postadress:

Stockholm

Status:

2