Denna mall är en databärare för RIO. Nedan visas metadatafält och dess värde för nuvarande sida

Namn:

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission ideell förening

Id:

16711622

Organisationsnummer:

857200-9838

Adress:

Stigbergsliden 6

Postnummer:

414 63

Postadress:

Göteborg

Status:

2