Denna mall är en databärare för RIO. Nedan visas metadatafält och dess värde för nuvarande sida

Namn:

Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Id:

16756414

Organisationsnummer:

817600-0803

Adress:

Dragarbrunnsgatan 70

Postnummer:

753 20

Postadress:

Uppsala

Status:

2