Denna mall är en databärare för RIO. Nedan visas metadatafält och dess värde för nuvarande sida

Namn:

Stiftelsen Andreas Ands Minne

Id:

16794985

Organisationsnummer:

817600-0217

Adress:

Sturegatan 22

Postnummer:

752 23

Postadress:

Uppsala

Status:

2