Denna mall är en databärare för RIO. Nedan visas metadatafält och dess värde för nuvarande sida

Namn:

Ideella föreningen Ersta Diakonisällskap med firma Ersta Diakonisällskap

Id:

16824781

Organisationsnummer:

802000-6717

Adress:

Box 4619

Postnummer:

116 91

Postadress:

Stockholm

Status:

2