Denna mall är en databärare för RIO. Nedan visas metadatafält och dess värde för nuvarande sida

Namn:

Kvarnby folkhögskolas ekonomiska förening

Id:

17019309

Organisationsnummer:

769602-5944

Adress:

Kvarnbyvägen 68

Postnummer:

21236

Postadress:

Malmö

Status:

2