Ny e-tjänst för tecknande av individuella försäkringar

01 mar 2016

Kammarkollegiet lanserar nu en e-tjänst för att teckna individuella försäkringar. Tjänsten riktar sig till behöriga beställare hos Kammarkollegiets försäkringskunder.

Ny e-tjänst för tecknande av individuella försäkringar

Kammarkollegiet lanserar nu en e-tjänst för att teckna individuella försäkringar. Tjänsten riktar sig till behöriga beställare hos Kammarkollegiets försäkringskunder.