Kammarkollegiet lanserar nytt tolkregister

02 mar 2016

Det nya registret ersätter tidigare separata register för auktoriserade respektive utbildade tolkar och samlar dessa i ett sammanhållet nationellt tolkregister. Samtidigt utökas registret med fler kategorier av utbildade tolkar. Syftet med registret är att ge en samlad bild om den enskilde tolkens formella kompetens.

Kammarkollegiet lanserar nytt tolkregister

Det nya registret ersätter tidigare separata register för auktoriserade respektive utbildade tolkar och samlar dessa i ett sammanhållet nationellt tolkregister. Samtidigt utökas registret med fler kategorier av utbildade tolkar. Syftet med registret är att ge en samlad bild om den enskilde tolkens formella kompetens.

Till Nationellt tolkregister

Du som önskar ingå i Kammarkollegiets tolkregister som utbildad tolk ansöker om detta till kollegiet.

Läs mer i Kammarkollegiets föreskrifter om vilka utbildningar som omfattas

Du som vill bli auktoriserad tolk ansöker om auktorisation. Auktorisationsprovet riktar sig till den som efter fullgjord tolkutbildning och/eller erfarenhet från tolkning har tillägnat sig den kunskap som krävs för att arbeta som professionell tolk för samhällets behov.

Läs mer om auktorisationsprovet för tolkar