e.e.e. tours AB har försatts i konkurs

30 mar 2016

e.e.e. tours AB (556494-4832) försattes i konkurs den 23 mars 2016.

e.e.e. tours AB har försatts i konkurs

e.e.e. tours AB (556494-4832) försattes i konkurs den 23 mars 2016.
Information om hur du ansöker om ersättning finns på Resegarantinämndens sida.

Observera att en eventuell ansökan om ersättning enligt resegarantilagen måste ha inkommit till nämnden senast tre månader efter konkursdatumet.