Avropadagen

18 apr 2016

Måndag den 18 april arrangerar Statens inköpscentral Avropadagen för nya och befintliga kunder.

Avropadagen

Måndag den 18 april arrangerar Statens inköpscentral Avropadagen för nya och befintliga kunder.

Seminariet pågår hela dagen i Spårvagnshallarna, Stockholm. På programmet står bland annat "Aktuellt på upphandlingsenheterna och förvaltningsenheten", "Swedwatch berättar om sitt arbete med riskklassning av Statens inköpscentrals ramavtal" samt information om olika ramavtalsområden. Deltar från Kammarkollegiet gör representanter från Statens inköpscentral.