• Start
  • Aktuellt
  • Arvsfondsdelegationen sammanträdde och beslutade om stöd till 71 nya projekt

Arvsfondsdelegationen sammanträdde och beslutade om stöd till 71 nya projekt

03 maj 2016

Vid Arvsfondsdelegationens sammanträde den 29 april fördelades 161 miljoner kronor till 71 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Arvsfondsdelegationen sammanträdde och beslutade om stöd till 71 nya projekt

Projekten som nu startar handlar bland annat om språkträning genom körsång för nyanlända i Dalarna, byggnation av aktivitetspark i Blekinge och rehabiliteringsmetoder genom teater i Stockholm. 

På arvsfondens hemsida kan du läsa mer om alla de projekt som fick pengar ur fonden vid sammanträdet.

Fakta om Arvsfonden

Föreningar och organisationer kan söka stöd för projekt riktade till barn, ungdomar och/eller personer med funktionsnedsättning. Arvsfondsdelegationen (som utses av regeringen) sammanträder sex gånger per år och beslutar om nya projekt, nästa beslutstillfälle är den 15 juni. Arvsfonden finansierar cirka 400 projekt varje år. Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet och fondens förmögenhet uppgår till cirka sju miljarder kronor. Om en avliden person inte har skrivit testamente eller har släktingar närmare än kusiner så tillfaller dödsboets egendom Arvsfonden.

För mer information:

Stefan Berg
Pressansvarig
070-215 13 02