• Start
  • Aktuellt
  • Kammarkollegiets externa kommunikation värderas högt av journalister

Kammarkollegiets externa kommunikation värderas högt av journalister

13 maj 2016

De tre bästa myndigheterna inom extern information har rankats av svenska journalister, Kammarkollegiet är en av dem.

Kammarkollegiets externa kommunikation värderas högt av journalister

De tre bästa myndigheterna inom extern information har rankats av svenska journalister, Kammarkollegiet är en av dem.

Journalister inom TV, radio, webb och press med kunskap och erfarenhet av extern information placerade Kammarkollegiet på en hedervärd andra plats i branschen Offentliga tjänster. Resultatet ingår i undersökningsföretaget Evimetrix mätning under mars-april 2016 av vad journalister i Sverige anser om organisationers externkommunikation. På första plats kom Konjukturinstitutet och på tredje PRV. I undersökningen ingår myndigheter såsom till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Konsumentverket, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket och Trafikverket.