Sociala medier viktiga kanaler i arvsfondsprojekt

16 maj 2016

En grupp forskare vid Umeå universitet har på uppdrag av Arvsfonden studerat hur sociala medier används i arvsfondsprojekten.

Sociala medier viktiga kanaler i arvsfondsprojekt

Sociala medier är viktiga kanaler för många av de projekt som finansieras av Arvsfonden. Men hur använder projekten sociala medier? Hur ser det ut för olika projekt? En grupp forskare vid Umeå universitet har på uppdrag av Arvsfonden studerat just hur sociala medier används i arvsfondsprojekten.

Idag presenterar forskarna resultatet av studien vid ett utvärderingsseminarium i Stockholm. Några av projektledarna från arvsfondsprojekt är också på plats för att berätta om sina erfarenheter av att arbeta med sociala medier.

Undersökningen visar att det i många projekt finns goda kunskaper om sociala medier och hur dessa kanaler kan användas. Den tekniska kompetensen bland projekten ser dock väldigt olika ut och för många projekt är just bristande kunskaper ett hinder för att kunna använda sociala medier. 

Att delta i sociala medier kan ha positiva effekter för om projekten lever vidare efter avslut, men eftersom användarkonton ofta avslutas med verksamheten är effekten något oklar. Projekten behöver förbättra möjligheterna för att deras verksamhet kan leva vidare, något som till exempel skulle kunna ske genom att använda ägarorganisationernas nätverk, slår studien fast.

- Vi har långtgående planer för Arvsfondens sociala nätverk, som är helt i linje med slutsatsen i denna rapport. Vi har sett att det dels är för kostsamt för oss som myndighet att bygga upp och "supporta" ett eget socialt nätverk och dels är det inte optimalt att be våra målgrupper att vara på en plats där de inte befinner sig i vanligt fall.  Istället vill vi möta våra målgrupper där de är och stötta de i de redan befintliga nätverken och kanalerna, säger enhetschefen Hans Andersson.

- I fjol nådde Arvsfondens Facebook sida en räckvidd över en miljon personer vilket var en procentuell ökning med drygt 200 procent jämfört med året innan. Det är en kanal vi vill satsa mera på för utbyte och interaktion med våra målgrupper, säger enhetschefen Hans Andersson.

Läs mer om studien och ladda ner rapporten.