Nytt uppdrag från och med den 1 juli 2016

01 jul 2016

Staten ska betala ersättning för personskada till personer som har fått narkolepsi som med övervägande sannolikhet har orsakats genom användningen av vaccinet Pandemrix. Ärenden om den statliga ersättningen ska handläggas av Kammarkollegiet.

Nytt uppdrag från och med den 1 juli 2016