Nyckelroll vid Prinsdopet

08 sep 2016

Som vanligt vid kungliga ceremonier kommer representanter från Kammarkollegiet att närvara när riksregalierna tas ur Skattkammaren vid Prins Alexanders dop fredag den 9 september.

Nyckelroll vid Prinsdopet

Som vanligt vid kungliga ceremonier kommer representanter från Kammarkollegiet att närvara när riksregalierna tas ur Skattkammaren vid Prins Alexanders dop fredag den 9 september.

Kammarkollegiet har till uppgift att förvara och vårda rikets regalier och dyrbarheter. Föremålen förvarades i begynnelsen i Kammarkollegiets lokaler men sedan 1970 finns de att se i Skattkammaren på Stockholms slott. Rikets regalier tillhör svenska folket genom att det är statlig egendom och består av rikssvärden, kungakronan, spiran, äpplet och nyckeln.

Det är Kammarkollegiet som måste ge tillstånd till att föremål tas ur Skattkammaren för att användas vid exempelvis en kunglig ceremoni, som vigslar, begravningar och dop.

Regalierna tas ur Skattkammaren till Prins Alexanders dop

Fredag den 9 september är det dop för Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias son, Prins Alexander – vilket betyder att regalierna kommer att tas ur Skattkammaren för att finnas på plats i Drottningholms slottskyrka under dopet.

Kammarkollegiets serie om Rikets Regalier

Vill du veta mer om ett av våra äldsta uppdrag och historien bakom riksregalierna? Missa inte vår serie om Rikets Regalier, som du hittar här nedanför.