• Start
  • Aktuellt
  • Är du tolk eller översättare som planerar att söka till något av våra yrkesprov?

Är du tolk eller översättare som planerar att söka till något av våra yrkesprov?

30 sep 2016

Nu förbättrar vi våra rutiner för att göra det tydligare för dig som ansöker.

Är du tolk eller översättare som planerar att söka till något av våra yrkesprov?

Det är många som vill göra Kammarkollegiets yrkesprov. De senaste åren har intresset för att bli auktoriserad tolk eller översättare ökat kraftigt. Det är väldigt glädjande. För att bemöta det allt större intresset och för att underlätta för dig som söker gör vi nu reglerna kring ansökan tydligare.

Att ansöka

Du kan ansöka till auktorisationsproven under särskilda ansökningsperioder och bara till det prov som ligger närmast i tiden. Det går inte att anmäla sig till prov vare sig innan eller efter respektive ansökningsperiod.  

Nästa provomgång för tolkar är i februari 2017. Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2016.

Nästa auktorisationsprov för översättare ordnas i september 2017. Vi öppnar ansökningsfönstret till det provet i mars 2017 och du kan ansöka senast den 30 april 2017.

Mer information om provtillfällen och ansökningsperioder finns i kalendern på vår webbplats www.kammarkollegiet.se.

Prövning av ansökan

Kammarkollegiet prövar din ansökan efter att du fyllt i vårt anmälningsformulär och betalat ansökningsavgiften 2 300 kr. Ansökan är bindande och avgiften återbetalas bara om det finns särskilda skäl för återbetalning.

Läs mer här om hur du anmäler dig och de regler som gäller för att göra något av våra yrkesprov.

För att bli auktoriserad måste du bli godkänd i auktorisationsprovet, som är ett kvalificerat yrkesprov för dig som redan är tolk eller översättare. Kammarkollegiet auktoriserar och för register över auktoriserade tolkar och översättare för samhällets behov. Kammarkollegiet för även register över utbildade tolkar.