• Start
  • Aktuellt
  • Prov för speciell kompetens som rättstolk – sista ansökningsdag 31 oktober 2016

Prov för speciell kompetens som rättstolk – sista ansökningsdag 31 oktober 2016

26 okt 2016

Måndagen den 31 oktober 2016 är sista ansökningsdag till provet för speciell kompetens som rättstolk. Tidpunkt för den skriftliga delen av provet är den 8 februari 2017.

Prov för speciell kompetens som rättstolk – sista ansökningsdag 31 oktober 2016

Språken bestäms med ledning av inkomna ansökningar. Du måste redan vara auktoriserad tolk för att söka till provet.

Du kan ansöka om att göra den skriftliga delen i Stockholm, Göteborg, Lund eller Umeå.

Läs om hur du ansöker till auktorisationsprov för tolkar

Läs ”Är du tolk eller översättare som planerar att söka till något av våra yrkesprov?”