Prov för tolkar – sista ansökningsdag 31 oktober 2016

26 okt 2016

Måndagen den 31 oktober 2016 är sista ansökningsdag till auktorisationsprov för tolkar och till prov för speciell kompetens som rättstolk. 

Prov för tolkar – sista ansökningsdag 31 oktober 2016

Måndagen den 31 oktober 2016 är sista ansökningsdag till auktorisationsprov för tolkar och till prov för speciell kompetens som rättstolk. 

Auktorisationsprovet för tolkar avser följande språk:

albanska arabiska bosniska, kroatiska, serbiska bulgariska engelska franska lettiska polska sydkurdiska (sorani) teckenspråk tjeckiska ungerska

För att söka till prov för speciell kompetens som rättstolk måste du vara auktoriserad tolk.Språken bestäms med ledning av inkomna ansökningar.  

Du kan ansöka om att göra den skriftliga delen av såväl auktorisationsprov för tolk som prov för speciell kompetens som rättstolk i Stockholm, Göteborg, Lund eller Umeå.Tidpunkten för den skriftliga delen av rättstolkningsprovet är den 8 februari 2017 och tidpunkten för auktorisationsprovet är den 9 februari 2017.

Läs om hur du ansöker till auktorisationsprov för tolkar

Läs ”Är du tolk eller översättare som planerar att söka till något av våra yrkesprov?” 

Se kalendern där vi kontinuerligt uppdaterar information om de kommande proven

Kalender för rättstolkningsprovet den 8 februari 2017

Kalender för auktorisationsprovet för tolkar den 9 februari 2017