Kommentar på valutgången

09 nov 2016

Kapitalförvaltningen kommenterar det amerikanska valresultatet. Trumps finans- och utrikeshandelspolitik avgör framtida "finanspriser". 

Kommentar på valutgången

Kapitalförvaltningen kommenterar det amerikanska valresultatet. Trumps finans- och utrikeshandelspolitik avgör framtida "finanspriser". 

Så här långt har de finansiella marknaderna reagerat mindre än vad vi kunnat vänta oss med tanke på att Trump vann presidentvalet. Marknadsräntorna föll initialt samtidigt som börsen föll, vilket kan sägas vara den väntade ryggmärgsreaktionen. Allt eftersom har både räntor och börs återhämtat sig under dagen.

Naturligtvis ökar osäkerheten, vilket i sig gör det svårare för aktiemarknaden att stiga. Samtidigt är det den förda finans- och utrikeshandelspolitiken som kommer att påverka finansmarknaderna. Idag är det för tidigt att uttala sig om detta eftersom retorik inför val och faktisk förd politik är två helt skilda saker. Även om osäkerheten är betydande, framstår lägre skatter, viss skatte-amnesti för vinster utanför USA samt sämre förutsättningar för Private Equity-vinster som mer sannolika. Läkemedel, infrastrukturbolag/byggbolag och banker förefaller initialt gynnas.

Osäkerheten kring Trumps framtida ekonomiska politik och risken för ofinansierade skattesänkningar att medför för tillfället att aktörer på räntesidan  väljer att sälja av ränteplaceringar. Med ett stort bytesbalansunderskott (närmare tre procent av BNP) behöver USA fortsätta att attrahera utländskt kapital, vilket adderar till den osäkra situationen. Finansmarknaderna gör även bedömningen att sannolikheten minskat för en FED-höjning i december, vilket vi inte delar. Vår bedömning är att FED ändå höjer såvida inte ny makrostatistik ger svaga konjunktursignaler eller om börsen faller kraftigt.

Vår bedömning i nuläget är att det, för oss, överraskande valutfallet ändå gör oss något mer pessimistiska.

Leif Hässel
Avdelningschef Kammarkollegiet Kapitalförvaltningen