Kammarkollegiet deltar i mentorprogram för nyanlända akademiker

24 nov 2016

Kammarkollegiet är en av 12 myndigheter som deltar i pilotomgången av Korta vägen Arbetsgivarverkets mentorprogram för nyanlända akademiker.

Kammarkollegiet deltar i mentorprogram för nyanlända akademiker

Mentorprogrammet är en av flera åtgärder från statligt håll för att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden och komma in i samhället.

Eva Valtersson och Hillevi Nyman Hällgren, mentorer från Kammarkollegiet, har inför programstarten gått en tvådagarsutbildning i mentorskap.
– Att tränas i ett coachande förhållningssätt är något som jag ser både som användbart i mitt dagliga arbete och som meriterande, säger Eva Valtersson.

Mentorer och adepter träffades den 9 november vid ett första möte för att lära känna varandra och prata om sina förväntningar på programmet.
– Det var spännande och intressant att mötas. Matchningen är väl genomtänkt och min adept har samma bakgrund, inom sociologi, som jag har. Det finns relevant yrkeskoppling, säger Eva Valtersson. Ingången till mentorskapet är att jag kan öppna upp mitt nätverk för min adept.

Hillevi Nyman Hällgren anser att mentorskapet är personligt utvecklande och samtidigt meningsfullt i ett större perspektiv.
– I ljuset av flyktingkrisen kände jag att jag gärna villa bidra på något sätt till en ökad integration. Om jag kan vara med på ett hörn så vill jag gärna göra det. Jag lär mig också massor samtidigt som det är roligt att lära känna en annan människa, säger Hillevi Nyman Hällgren.

Mentorprogrammet pågår under sex månader och omfattar regelbundna träffar för adepter och mentorer liksom gemensamma träffar för alla programdeltagare.  
– Vi ser detta som en fin möjlighet att kunna bidra med våra medarbetares kompetenser till nytta för nyanlända och därigenom också ge våra medarbetare kompetensutveckling, säger Helén Björkman, HR-chef på Kammarkollegiet.

Läs mer om mentorprogrammet på Arbetsgivarverkets webbplats