• Start
  • Aktuellt
  • Uppdaterade villkor för Statens tjänstereseförsäkring och Reseförsäkring

Uppdaterade villkor för Statens tjänstereseförsäkring och Reseförsäkring

01 dec 2016

Från och med 1 januari 2017 har försäkringsvillkoren för Statens tjänstereseförsäkring och Reseförsäkring uppdaterats.  

Uppdaterade villkor för Statens tjänstereseförsäkring och Reseförsäkring

Från och med 1 januari 2017 har vi uppdaterat försäkringsvillkoren för Statens tjänstereseförsäkring och Reseförsäkring.

Försäkringsvillkoren uppdateras ungefär vart tredje år. I den här revideringen har endast mindre uppdateringar och korrigeringar genomförts. Vissa avsnitt har förtydligats samt att vi som alltid tagit utvecklingen inom den privata försäkringsmarknaden i beaktande.

Skadeanmälningsblanketterna har också uppdaterats.

Uppdaterade villkor Statens tjänstereseförsäkring 

Uppdaterade villkor Reseförsäkringen

För mer information om ändringarna eller andra frågor är du välkommen att kontakta Kammarkollegiets Försäkringsavdelning