Beslut om ny enhetlig begravningsavgift från 2017

02 dec 2016

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift från och med 2017. Den nya avgiften ska gälla för alla som är folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Kammarkollegiet har fastställt avgiftssatsen för 2017.

Beslut om ny enhetlig begravningsavgift från 2017

2016-12-02

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift från och med 2017. Den nya avgiften ska gälla för alla som är folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Kammarkollegiet har fastställt avgiftssatsen för 2017.

Kammarkollegiets pressmeddelande 2016-12-01 

Den nya avgiften gäller oavsett medlemskap i Svenska kyrkan eller inte. Men den gäller inte för Stockholm och Tranås, där respektive kommun sedan länge ansvarar för uppgiften.

Kammarkollegiet gick tidigare i veckan ut med information om en begravningsavgift som ska gälla från 2017. Den avgiftssatsen var uträknad från uppgifter som inhämtats från Skatteverket och Svenska kyrkan. Skatteverket meddelade därefter att uppgiften de hade lämnat var felaktig. Efter korrigering från Skatteverket har Kammarkollegiet nu räknat ut att avgiftssatsen blir 0,246 kr.

Den nya enhetliga begravningsavgiften

Avgiftssatsen för 2017 blir 24,6 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 615 kr per år, eller drygt 51 kr per månad. Den nya enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på slutskattebeskedet 2018.

Hur faller den enhetliga begravningsavgiften ut?

Idag finns det 631 huvudmän (Svenska kyrkan) som ansvarar för begravningarna i Sverige. Under 2017 kommer det att bli 14 färre på grund av bland annat sammanslagningar av församlingar, alltså 617 huvudmän.

Räknat på dagens antal huvudmän (631 st) får cirka 66 procent en minskad avgiftssats. Cirka 10 procent får en oförändrad avgiftssats (de som idag ligger på 24-25 öre) och cirka 24 procent en ökad avgiftssats. De här procentsatserna utgår från antalet huvudmän och berättar således inget om antalet invånare i respektive huvudmans förvaltningsområde.