Skillnader mellan länen i Arvsfondens projektbarometer

08 dec 2016

Under förra året delade Arvsfonden ut 642 miljoner kronor i stöd till nyskapande projekt riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättningar. Men det var stora skillnader mellan hur mycket pengar som betalades ut till olika län.

Skillnader mellan länen i Arvsfondens projektbarometer

– Arvsfondens stöd till barn, unga och personer med funktionsnedsättning är viktigt för att öka delaktigheten och minska utanförskapet. Varje år genomförs många spännande projekt, men föreningslivet skulle kunna bli ännu bättre på att söka pengar från Arvsfonden, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Allra mest projektstöd fick organisationer i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne, vilket också är de län som har flest invånare och föreningar.

Pressmeddelande: Stora skillnader mellan länen i Arvsfondens projektbarometer