Upphandlingskompetens samlas på Kammarkollegiet

14 dec 2016

Kammarkollegiet får ett nytt uppdrag. Regeringen har beslutat att Ekonomistyrningsverkets (ESV) uppgift att upphandla och förvalta ramavtal för administrativa system ska föras över till Kammarkollegiet senast den 1 januari 2018.

Upphandlingskompetens samlas på Kammarkollegiet

Kammarkollegiet får ett nytt uppdrag. Regeringen har beslutat att Ekonomistyrningsverkets (ESV) uppgift att upphandla och förvalta ramavtal för administrativa system ska föras över till Kammarkollegiet senast den 1 januari 2018. Syftet med förändringen är att samla upphandlingskompetens på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. I och med verksamhetsövergången hälsas en handfull medarbetare från ESV välkomna till Kammarkollegiet.