Fler chanser att bli auktoriserad tolk under 2017

19 dec 2016

Samhället är i stort behov av fler kvalificerade tolkar. Kammarkollegiet auktoriserar och för register över tolkar. Nu inför Kammarkollegiet fler provtillfällen för att fler kvalificerade kandidater ska ges möjlighet att bli auktoriserade.

Fler chanser att bli auktoriserad tolk under 2017

För att bli auktoriserad måste du genomgå auktorisationsprovet, som är ett kvalificerat yrkesprov för dig som tolk.

Extra provtillfälle i maj 2017
Enligt Kammarkollegiets utredning är samhällets behov av tolkar störst i fem språk: arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinska. Därför kommer ett extra provtillfälle för dessa språk att ordnas den 18 maj 2017 i Stockholm. Du kan nu ansöka till provet fram till den 31 januari 2017. Här ansöker du

Öppet ansökningsförfarande för ordinarie provtillfällen
Från och med höstens prov i september 2017 ordnar Kammarkollegiet auktorisationsprov för tolkar utifrån de ansökningar som kommer in. Detta innebär att den tidigare språkplanen avskaffas och att samtliga auktorisationsspråk är ansökningsbara. Du kan under perioden mars-april ansöka till provet.

Fler tillfällen för prov för speciell kompetens som rättstolk och sjukvårdstolk
Prov för speciell kompetens som rättstolk och sjukvårdstolk ordnas två gånger per år, i samband med varje ordinarie provtillfälle, med start september 2017. Du som redan är auktoriserad tolk kan under perioden mars-april ansöka till provet.

Del 3 (terminologiprov från främmande språk till svenska) i det skriftliga provet för bevis om speciell kompetens utgår från och med september 2017.

Obs. Det skriftliga provet för auktorisation som tolk och speciell kompetens som rättstolk i februari 2017 berörs inte av förändringarna.