Etiska regler för tolkar och översättare

26 jan 2017

Det är viktigt att tolkar och översättare följer våra etiska regler. Dessa regler finns till för att information mellan exempelvis läkare och patient, polis och brottsoffer eller advokat och misstänkt förs över korrekt.    

Etiska regler för tolkar och översättare

Sedan den 1 januari hittar du Kammarkollegiets etiska regler i form av nya paragrafer i tolk- och translatorsföreskrifterna ( paragraf 17-23 för tolkar samt 12-16 för översättare). De nya föreskrifterna ersätter de tidigare skrifterna om God tolksed och God translatorssed.

Läs mer om våra etiska regler för tolkar och översättare